Karel OPRCHAL

Bakalářská práce

Hashtag als ein neues Kommunikationsmittel - linguistische Analyse des medialen Inhalts

Hashtag as an new commucation mean - linguistic analyses of media content
Abstract:
This bachelor's thesis introduces the hashtag as a new and favourite means of highlighting in the internet, the connection of which and the highlighted has been insufficiently researched yet. The thesis defines the hashtag and compares its role with that of keywords. It investigates the difference in the usage of hashtags on specific social media platforms. A survey as well as a total of fourteen examples …více
Abstract:
Diese Bachelorarbeit stellt den Hashtag als ein neues und beliebtes Mittel zur Hervorhebung im Internet vor, dessen Zusammenhang mit dem Hervorgehobenen in der Geschichte nur wenig erforscht wurde. Sie definiert Hashtags und vergleicht die Rolle der Hashtags mit der Rolle von Schlagwörtern. Der Unterschied im Umgang mit Hashtags auf bestimmten sozialen Netzwerken wird untersucht. Es werden eine Umfrage …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPRCHAL, Karel. Hashtag als ein neues Kommunikationsmittel - linguistische Analyse des medialen Inhalts. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.