Bc. Jana Kuljová

Diplomová práce

Internet banking

Internet banking
Anotace:
Práce se zabývá internetovým bankovnictvím. Seznamuje s pojmy bankovní systém, centrální banka, obchodní banky, platební styk a přímé bankovnictví. Věnuje se přehledu a srovnání klasického bankovnictví a internetového bankovnictví České spořitelny a Komerční banky. Ukazuje klientovi možný postup při výběru běžného účtu s internetovým bankovnictvím.
Abstract:
This work deals with internet banking. It introduces the concepts of the banking system, central bank, commercial banks, payments and direct banking. It deals with the overview and comparison of classical banking and internet banking Česká spořitelna and Komerční banka. It shows potential clients the procedure for selecting the current account with internet banking.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Hana Jonášová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuljová, Jana. Internet banking. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku