Bc. Marta Vacková

Bakalářská práce

Využití RFID technologie ve výrobním procesu tiskárny

Use of RFID technology in production process of printing-works
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na radiofrekvenční identifikační (RFID) technologii. Poskytuje všeobecný přehled o RFID technologii a zabývá se její problematikou z hlediska výroby, využití a ekologie. Práce se skládá z teoretické části, kde je popsána výroba, konstrukce a využití RFID tagů. Dále obsahuje pohled na RFID tagy z ekologického hlediska. Experimentální část je založena na kvantitativním průzkumu …více
Abstract:
This thesis is focused on radiofrequency identification technology (RFID). It provides a general overview of RFID technology and discusses its problems in terms of production, use and ecology. Bachelor work consists of theoretical part, where the production, construction and use of RFID tags are described. It also contains view of the RFID tags from an ecological perspective. The experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vacková, Marta. Využití RFID technologie ve výrobním procesu tiskárny. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie