Anita Benešová

Diplomová práce

Job Information Networks and Game Theory

Informační sítě na trhu práce a teorie her
Anotace:
Využívání osobních kontaktů a signalizování produktivity pracovníka pomocí vzdělání jsou dva důležité aspekty procesu hledání uplatnění na trhu práce. Cílem této diplomové práce je vytvořit model, který spojuje oba tyto přístupy. Modely informačních sítí na trhu práce mohou být náhodné nebo strategické. V případě náhodných modelů je struktura sítě dána, naopak u strategických modelů je tvořena na základě …více
Abstract:
The use of personal contacts and the role of education as a signal of the Worker's productivity are two important aspects of the job search process. The aim of this thesis is to develop a model that combines both approaches. We distinguish between random and strategic models of job information networks. In the former case the structure of the network is given, while in the latter it depends on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Jan Zouhar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29564