Bc. Kateřina Žáková

Diplomová práce

Materiály pro výuku pedosféry v gymnaziálním geografickém vzdělávání

Educational materials on pedosphere for secondary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pedosférou ve vyšším gymnaziálním vzdělávání. Cílem práce bylo vytvořit výukový materiál doplněný o rozšiřující aktivity, který by byl vhodný pro použití ve výuce na vyšších stupních gymnázií a středních školách. Před tvorbou materiálu byl proveden průzkum mezi učiteli gymnázií a středních škol, z něhož vyplývá, že zhruba polovina učitelů nepoužívá učebnice, velká část z nich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with pedosphere in secondary education. The aim of the thesis was to create a teaching material supplied with additional activities. The material should be suitable for secondary school students. A survey by questionnaire among secondary school teachers was carried out before the creation of the material. The survey showed that approximately half of the teachers does not use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta