Mgr. Marcela Benešová

Diplomová práce

Dystopický román pro mládež a jeho čtenář

Dystopian novel for young adults and its reader
Anotace:
Diplomová práce Dystopický román pro mládež a jeho čtenář se zabývá výzkumem čtenářství knih žánru dystopie u mladých lidí. Zkoumání bylo založeno na tištěném dotazníku vyplněném vzorkem studentů gymnázií. Převážná část práce je věnována získaným datům. Popisuje přístup mladých čtenářů ke čtení obecně, v užším kontextu dystopicky laděných knih a intermediálnímu vztahu mezi knihou a filmem. Zbylá část …více
Abstract:
The diploma thesis Dystopian novel for young adults and its reader is focussed on research of reading books of dystopian genre by young adults. The study is based on printed questionnaire filled out by students of grammar schools. Major part of thesis is devoted to gained data about young readers and reading in general, reading of dystopian books and relation between book and film. Rest of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace

Práce na příbuzné téma