Mgr. Hana Sotoniaková

Diplomová práce

Meze zásahů státu do rodičovských práv ve světle lidskoprávní judikatury

The Limits of the State Interventions into Parental Rights in the Light of Human Rights Case Law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mezemi zásahů státu do rodičovských práv ve světle lidskoprávní judikatury. Práce se zaměřuje na tři konkrétní případové situace, které popisují zásahy státu do rodičovských práv. Jde o odebírání dětí z rodin, povinné očkování a sexuální výchovu na základních školách. Účelem zkoumání je určit, zda v těchto případech existuje legitimní důvod chránící zájmy dítěte, který …více
Abstract:
This final thesis deals with the limits of state interventions into parental rights in the light of human rights case law. This thesis focuses on three specific case studies which describe situations of state interventions into parental rights. These are: removing children from families, mandatory vaccinations and sex education at primary schools. The purpose of the research is to determine whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta