Bc. Daniel Janata

Master's thesis

Environmentální dopady obalů a možnosti jejich snižování

Environmental Impacts of Packaging and Possibilities of its Reduction
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi snižování dopadů obalů na životní prostředí a zhodnocení postojů českých výrobců rychloobrátkového zboží k jejich zavádění do praxe. V první části práce jsou nejprve vymezeny základní druhy a funkce obalů, druhy obalových materiálů, jejich environmentální dopady a také podnikové koncepce, trendy a možnosti snižování environmentálních dopadů. Ve druhé části práce …more
Abstract:
The thesis aims its research on the possibilities of reducing the impact of packaging of products on the environment and evaluating the attitudes of Czech producers of fast-moving consumer goods on implementation of these methods in practice. The first part of the thesis defines the following: the basic types of packaging and its functions, types of packaging materials, their environmental impacts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Paták, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Janata, Daniel. Environmentální dopady obalů a možnosti jejich snižování. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemical and Process Engineering / Economy and Management of Chemical and Food Industry