Alžběta Dvořáková

Diplomová práce

Reálné využití metod operačního výzkumu ve spojení s logistickým principem Cross-Docking

The real use of operation research method in conjunction with logistics Cross-Docking technology
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem reálného spojení metod operačního výzkumu ve spojení s logistickou technologií Cross-Docking. Toto spojení je možné řešit jednak na základě rozvozních úloh, včetně jejich modifikací či simulačními modely. V teoretické části jsou popsány rozvozní úlohy, rozvozní úlohy s časovými okny, simulační modely a jejich možná využití a logistické technologie. V praktické …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the real use of operation research method in conjunction with logistics Cross-Docking technology. It is possible to solve this conjunction with either routing problems along with its modifications or simulations methods. The theoretical part describes routing problems, routing problems with time windows, simulations methods with their possibilities of real use and logistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Martina Kuncová
  • Oponent: Jan Fábry

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53509