Ing. Martin Zamba

Diplomová práce

Řešení multikriteriálniho Cutting Stock Problemu pomocí metod evolučních výpočtů

Solving of Multicriterial Cutting Stock Problem using Evolutionary Computation methods
Anotace:
Táto diplomová práca sa zaoberá použiteľnosťou genetických algoritmov pre dvoj dimenzionálny non-guillotineable Cutting Problem v drevárskom priemysle ? 2D non-guillotineable Log Cutting Problem (ngLCP). V práci sú prezentované dva nové prístupy ku konštrukcii riešenia pomocou konštrukčnej heuristiky pre ngLCP a tieto sú následne dôkladne preverené. V práci je ďalej prezentovaná inovatívna fitness …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the usability of genetic algorithms for two dimensional non-guillotine Cutting Problem in wood industry ? 2D non-guillotineable Log Cutting Problem (ngLCP). Two novel approaches for construction heuristics of solutions to ngLCP are presented and thoroughly tested. Novel fitness function for evaluation of cutting patterns is presented which aims to help evolution process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zamba, Martin. Řešení multikriteriálniho Cutting Stock Problemu pomocí metod evolučních výpočtů. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie