Michaela Zahálková

Diplomová práce

Výsledek hospodaření ve finančním účetnictví (srovnání české úpravy a IFRS)

Economic result in financial accounting (compared Czech concept anad IFRS)
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice vykazování výsledku hospodaření. V celé práci je porovnáván výsledek hospodaření a jeho základní prvky v pojetí českých předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce je rozdělena celkově do šesti kapitol. V úvodu je charakterizována podstata výsledku hospodaření a vysvětlení jednotlivých pojetí v rámci ekonomické praxe. Dále práce pokračuje …více
Abstract:
This thesis is devoted to the reporting of economic result. Throughout the thesis compares results of operations and its basic elements in the concept of Czech law and International Financial Reporting Standards. The thesis is generally divided into six chapters. In the introduction is characterized by the nature of results and explanations of each concept in economic practise. The thesis continues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Zelenka
  • Oponent: Marie Zelenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58513