Bc. Tomáš Gruntorád

Bakalářská práce

Protiklady se přitahují. Neoformalistická analýza filmu Škola základ života

Opposites Attract. A Neoformalist Analysis of School is the Foundation of Life
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje film Škola základ života (1938) Martina Friče z neoformalistické perspektivy. Hlavním cílem práce je vysvětlit přítomnost a funkci dominantního konstrukčního principu díla: (dialektického) spojování protikladů. Dalšími cíli práce je porovnání filmu s jeho kontextuálními rámci, především s konvencemi klasického narativního filmu (v pojetí Davida Bordwella) a režijním …více
Abstract:
This bachelor thesis is a neoformalist analysis of School is the Foundation of Life (1938), directed by Martin Frič. The goal of the study is to explain the presence and functions of film’s formal dominant: (dialectical) joining of opposites. Another objective of study is to make a film’s comparison with classical narration framework (proposed by David Bordwell) and Martin Frič’s directorial style …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta