Bc. Daniela Bednářová

Bachelor's thesis

Tradice folkloru v činnosti souboru Kořeňák

The tradition of folklore in the activities of Kořeňák folklore group
Abstract:
Bakalářská diplomová práce je zaměřena na druhotné projevy folkloru v činnosti folkloristického souboru Kořeňák, prezentující lidové tradice a zvyky obce Kořenec, a jeho umělecký profil. Cílem práce je analýza dnešního vystupování souboru, plnící funkci výhradně estetickou a zábavnou, s autentickým folklorem, jež byl součástí každodenního života a jeho funkce byla naprosto odlišná.
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the folk art and its secondary effect of the folk art performance group Kořeňák, presenting traditions and habits of the Kořenec village. The aim of the thesis is to analyze the group‘s contemporary performance aimed solely at the aesthetics and entertainment with respect to the original folk art, which was rather part of everyday life with different function.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta