Bc. Hana Vacatová

Master's thesis

Sbírka úloh k šifrování

Collection of Tasks in Cryptography
Abstract:
Předmětem diplomové práce je vytvoření sbírky šifrovacích úloh včetně jejich ukázkových příkladů. Práce též obsahuje objasnění základních pojmů z teorie  dělitelnosti a základní pojmy z kryptografie.
Abstract:
The main task of this diploma thesis is creation of set of encryption tasks, including prime examples. This work also includes explanation of essential terms in divisibility theory and essential terms in cryptography.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2014
Accessible from:: 27. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vacatová, Hana. Sbírka úloh k šifrování. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.8.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Master programme / field:
Mathematics / I-M

Theses on a related topic