Veronika DUCHKOVÁ

Bakalářská práce

Plzeň - The European Capital of Culture - The selecting Process

Plzeň - The European Capital of Culture - The selecting Process
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is translation of EU texts connected to the project of the European Capital of Culture and presents the project. Each of the texts is completed by the commentary and the glossary.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá překladem textů z Evropské Unie vztahující se k projektu Evropského hlavního města kultury a představuje tento projekt. Každý přeložený text je doplněn komentářem a glosářem.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kašparová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUCHKOVÁ, Veronika. Plzeň - The European Capital of Culture - The selecting Process. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická