Milena Holá

Bakalářská práce

Delikvence mladistvých

Juvenile delinquency
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je delikvence mladistvých, která patří mezi aktuální a častá témata společnosti. Týká se jedinců ve věkové kategorii 15–18 let. Práce charakterizuje úvod do problematiky, kde je vysvětlena základní terminologie. Dále se práce zabývá problematikou delikvence mladistvých, charakterizuje delikventní chování, následky delikventního chování a resocializaci. Další kapitola vymezuje …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is Juvenile delinquency what is present and frequent question of the society. Juveniles are individuals between 15 and 18 years of age. The thesis is characterized by an introduction to the topic where the basic terminology is explained. The next part explains the issue of delinquent behavior and resocialization and continues to social, biological and personal causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: RSDr. Ivo Přichystal
  • Oponent: Mgr. Barbora Kosejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní