Bc. Eliška Pěničková

Diplomová práce

Trendové nástroje interní komunikace a jejich využití v praxi firmy xy

Trend tools of internal communication and their use in company practice xy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá interní komunikací ve společnosti XY. Teoretická část je věnována samotné interní komunikaci, jejímu členění, formám a nástrojům či funkcím a cílům, a s tím spojených i možných problémům a bariérám. V závěru teoretické části jsou představeny moderní trendové nástroje ve vnitrofiremní komunikaci. Výzkumná část navazuje na teoretickou a zkoumá prostřednictvím dotazníkového šetření …více
Abstract:
he diploma thesis deals with internal communication in company XY. The theoretical part is devoted to internal communication itself, its structure, forms and tools or functions and goals, and associated with possible problems and barriers. At the end of the theoretical part are introduced modern trend tools in the internal communication. The research part builds on the theoretical and researches through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní