Bc. Zhanel Jumagulova

Bakalářská práce

Porovnání vybraných firem na trhu Republiky Kazachstán

Comparison of Selected Firms in the Market of the Republic of Kazakhstan
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje ropný a plynárenský průmysl v Republice Kazachstán a jeho vliv na světový ropný trh jako celek. Rovněž analyzuje a porovnává dvě vybrané firmy, které reprezentují leadery kazašského ropného a plynárenského trhu. Součástí práce je i odhadu budoucího vývoje ropného a plynárenského trhu jako celku i vybraných firmě v horizontu 3-5 let.
Abstract:
The thesis analyzes the oil and gas industry in the Republic of Kazakhstan and it’s impact on the world oil market as a whole. Also analyzes and compares the two selected companies, which represent the leaders of the Kazakh oil and gas market. The work also includes estimates of future evolution of oil and gas market as a whole and from view point of selected firms in period of 3-5 years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Jaroslava Holasová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management malého a středního podnikání