Alena Antalíková

Master's thesis

Príčiny, priebeh a perspektívy tretej vlny demokratizácie v Afrike

Příčiny, průběh a perspektivy třetí vlny demokratizace v Africe
Abstract:
Od konce osmdesátých let Afriku zasáhla dosud nevídaná vlna demokratizace. V prvních dvou kapitolách práce je provedena analýza příčin a průběhu těchto procesů. V návaznosti na první část je pak rozpracována třetí, nejdelší kapitola, v níž jsou hledány perspektivy dalšího vývoje s ohledem na výchozí podmínky a procesy, které v současnosti na kontinentu probíhají.
Abstract:
Since the end of the 80s there has been a great and unprecedented proliferation of democracy over the African continent. The first two chapters of the essay are dealing with the analysis of its cause and course. In connection with the first part of the essay the third and longest chapter ensues by the analysis of the prospects of this process, with regard to the initial conditions and actual processes …more
Abstract:
Od konca osemdesiatych rokov Afriku zasiahla dosiaľ nevídaná vlna demokratizácie. V prvých dvoch kapitolách práce je urobená analýza príčin a priebehu týchto procesov. V náväznosti na prvú časť je potom rozpracovaná tretia, najdlhšia kapitola, v ktorej sú hľadané perspektívy ďalšieho vývoja s ohľadom na východzie podmienky a procesy, které v súčastnosti na kontinente prebiehajú.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2010
  • Supervisor: Otakar Volenec
  • Reader: Jan Kochan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19762