Bc. Lukáš Kohout

Diplomová práce

Odpovídání na otázky ve volném textu

Question answering in free texts
Anotace:
Odpovídání na otázky (anglicky Question Answering) je komplexní proces, při kterém je potřeba analyzovat otázku, rozpoznat na co se vlastně uživatel ptá, dále pak najít odpověď, správně určovat synonyma a v neposlední řadě dávat co nejpřesnější a zároveň nejkratší odpověď. V této práci jsem se zaměřil pouze na pět tříd různých otázek a současně pouze na vyhledávání odpovědí ve volném textu. Cílem je …více
Abstract:
Question answering is difficult process in which it is necessary to analyze the question, to recognize what is the user asking, then to find the answer, correctly identify synonyms and ultimately give you the most accurate and shortest answer. In this thesis, I focused on just five different classes of questions and in same time only to searching in free text. The aim is to create a functional web …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky