Bc. Lukáš Kohout

Master's thesis

Odpovídání na otázky ve volném textu

Question answering in free texts
Abstract:
Odpovídání na otázky (anglicky Question Answering) je komplexní proces, při kterém je potřeba analyzovat otázku, rozpoznat na co se vlastně uživatel ptá, dále pak najít odpověď, správně určovat synonyma a v neposlední řadě dávat co nejpřesnější a zároveň nejkratší odpověď. V této práci jsem se zaměřil pouze na pět tříd různých otázek a současně pouze na vyhledávání odpovědí ve volném textu. Cílem je …more
Abstract:
Question answering is difficult process in which it is necessary to analyze the question, to recognize what is the user asking, then to find the answer, correctly identify synonyms and ultimately give you the most accurate and shortest answer. In this thesis, I focused on just five different classes of questions and in same time only to searching in free text. The aim is to create a functional web …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2015
  • Supervisor: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky