Bc. Milan Kolář

Diplomová práce

Řízení najíždění turbogenerátoru přečerpávací elektrárny

Start-up Process of Pumped-storage Power Plant
Anotace:
Tato práce se zabývá řízením přečerpávací vodní elektrárny s reversní Francisovou vodní turbínou. Na začátku práce je zevrubný popis oblasti přečerpávacích vodních elektráren. Poté je probírána otázka najížděcích pochodů elektrárny a omezení, která se projevují v oblasti řízení turbogenerátoru. Dalším krokem je popis dynamického modelu turbogenerátoru v turbínovém režimu a jeho verifikace pomocí dostupných …více
Abstract:
This thesis describes control of the pumped storage with reverse Francis turbine. At the beginning of the thesis are explained the basic principles of pumped storages. Next part concentrates on analyses of the start-up processes of the plant and limitations of dynamics control of the turbogenerator. The next step is description of dynamic model of turbogenerator during turbine mode and verification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lukáš Hubka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolář, Milan. Řízení najíždění turbogenerátoru přečerpávací elektrárny. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií