Bc. Aneta Bukačová

Diplomová práce

Efektivnost veřejné podpory MSP v ČR

The effectivity of the public support MSP in the Czech Republic
Anotace:
Malé a střední podniky mají v české ekonomice velmi významné postavení, jelikož tvoří většinový podíl všech podniků a nabízejí tedy velké množství pracovních příležitostí. MSP jsou také rozhodujícím článkem národního hospodářství z hlediska inovace a konkurenceschopnosti. Diplomová práce je zaměřena na definici MSP, na instituce zaměřené na jejich podporu a také na konkrétní nástroje a programy pro …více
Abstract:
Small and medium-sized enterprises have a very significant position in the Czech economy as they make up the majority of all businesses and offer a large number of job opportunities. SMEs are also a key element of the national economy in terms of innovation and competitiveness. The diploma thesis focuses on the definition of SMEs, institutions focused on their support as well as specific tools and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní