Bc. Ing. Eva Lysoňková

Diplomová práce

Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku

The impact of the remuneration system on employees in a particular company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá oblastí odměňování zaměstnanců v podniku a vlivem systému odměňování na jejich motivaci. Teoretická část práce je věnována rozboru pojmů problémové oblasti, jako je motivace a stimulace zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, odměňování zaměstnanců a kariérní plánování. Cílem praktické části práce je revize konkrétní části systému odměňování existujícího podniku a návrh na …více
Abstract:
This thesis deals with the remuneration of employees in a company and the impact of the remuneration system on their motivation. The theoretical part is devoted to analysis of key terms such as motivation and stimulation of employees, performance management, remuneration of employees and career planning. The goal of application part is to revise on a particular part of the existing company remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta