Bc. Natálie Mlčůchová

Diplomová práce

Metabolizace inhibitorů protonové pumpy v závislosti na genovém profilu pacienta

Metabolism of proton pump inhibitors depending on the patients gene profile
Anotace:
Inhibitory protonové pumpy (PPIs) patří celosvětově mezi jedny z nejvíce předepisovaných léčivých přípravků. Selektivně zvyšují pH v žaludeční oblasti, a tím zamezují poškození tkáně gastrointestinálního traktu (v případě nedostatečné přirozené protekce). Nejčastěji se podávají při profylaxi či léčbě peptických vředů nebo refluxní choroby jícnu (GERD) pacientům s těmito acidopeptickými chorobami. Metabolizace …více
Abstract:
Proton pump inhibitors (PPIs) are one of the most prescribed drugs worldwide. PPIs selectively increase pH in the stomach and therefore inhibit tissue damage to the gastrointestinal tract (in case of insufficient natural protection). They are administrated often for prophylaxis or to treat stress ulcers or gastroesophageal reflux disease (GERD) in patients with the acid peptic disease. Metabolism of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
  • Oponent: PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta