Karel Lindovský

Diplomová práce

Návrh systému pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru

Proposal of Passive System for Heat Removal from Nuclear Reactor
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem koncepce a konstrukčním řešením systému pasivního odvodu tepla z jaderného reaktoru Westinghouse AP600. První část diplomové práce poskytuje informace o historii společnosti Westinghouse, základní parametry reaktoru AP600 a seznámení s jednotlivými okruhy jaderné elektrárny. V úvodní části diplomové práce jsou rovněž poskytnuty informace týkající se popisu funkce pasivních …více
Abstract:
Master thesis is dealing with proposal conception and structural design of passive system for heat removal from nuclear reactor Westinghouse AP600. The first part of master thesis provides information about Westinghouse Electric Company, general parameters of reactor AP600 and also introduces with each several circulatory circuit of nuclear plant. The introduction part of the master thesis also provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Olga Plevová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava