Theses 

Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a Alžběty v dramatu Friedricha Schillera v inscenacích Zdeňka Kaloče, Vladimíra Kelbla, Daniela Špinara a Ľubomíra Vajdičky – MgA. Hana Marvanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Theatre

Bachelor programme / field:
Dramatic Arts / Theatre Directing

Theses on a related topic

Display description

MgA. Hana Marvanová

Bachelor's thesis

Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a Alžběty v dramatu Friedricha Schillera v inscenacích Zdeňka Kaloče, Vladimíra Kelbla, Daniela Špinara a Ľubomíra Vajdičky

The comparison of the director's interpretation of the relationship between Mary Stuart and Elizabeth I. (by Friedrich Schiller) in Z. Kaloč, V. Kelbl, D. Špinar, and L'. Vajdička's stagings.

Abstract: Bakalářská práce „Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a královny Alžběty v dramatu Friedricha Schillera.“ se zabývá analýzou a následnou komparací tří inscenací hry Friedricha Schillera „Marie Stuartovna“ v režijním pojetí Zdeňka Kaloče, Daniela Špinara a Vladimíra Kelbla. Práce se primárně soustředí na důkladnou analýzu jevištních prostředků využitých v klíčové scéně této hry - ve scéně setkání Marie Stuartovny a Alžběty a na komparaci jednotlivých režijních pojetí.

Abstract: This bachelor thesis, called “The comparison of the directorial conception of the relationship between Mary Stuart and the queen Elizabeth in Friedrich Schiller´s drama“, is focused on analysis and subsequent comparison of three theater productions of Friedrich Schiller´s drama “Mary Stuart“ in the directorial conception of Zdeněk Kaloč, Daniel Špinar and Vladimír Kelbl. The bachelor thesis is primary focused on the thorough analysis of stage formulations used in the key scene of this drama – Mary Stuart meeting the queeen Elizabeth, and also on the directorial conception comparison.

Keywords: Friedrich Schiller, Marie Stuartovna, Zdeněk Kaloč, Daniel Špinar, Vladimír Kelbl, komparace, jevištní prostředky, režijní pojetí, scénické pojetí, Mary Stuart, comparison, stage formulations, directorial conception, scenic conception

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Reader: MgA. Adam Doležal, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tadue/


Go to top | Current date and time: 24/3/2019 04:14, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz