MgA. Hana Marvanová

Bakalářská práce

Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a Alžběty v dramatu Friedricha Schillera v inscenacích Zdeňka Kaloče, Vladimíra Kelbla, Daniela Špinara a Ľubomíra Vajdičky

The comparison of the director's interpretation of the relationship between Mary Stuart and Elizabeth I. (by Friedrich Schiller) in Z. Kaloč, V. Kelbl, D. Špinar, and L'. Vajdička's stagings.
Anotace:
Bakalářská práce „Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a královny Alžběty v dramatu Friedricha Schillera.“ se zabývá analýzou a následnou komparací tří inscenací hry Friedricha Schillera „Marie Stuartovna“ v režijním pojetí Zdeňka Kaloče, Daniela Špinara a Vladimíra Kelbla. Práce se primárně soustředí na důkladnou analýzu jevištních prostředků využitých v klíčové scéně této hry - ve scéně …více
Abstract:
This bachelor thesis, called “The comparison of the directorial conception of the relationship between Mary Stuart and the queen Elizabeth in Friedrich Schiller´s drama“, is focused on analysis and subsequent comparison of three theater productions of Friedrich Schiller´s drama “Mary Stuart“ in the directorial conception of Zdeněk Kaloč, Daniel Špinar and Vladimír Kelbl. The bachelor thesis is primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Oponent: MgA. Adam Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tadue/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní režie

Práce na příbuzné téma