Ondřej KRÁL

Bakalářská práce

Spinální poranění v rámci polytraumatu

Spine injuries in the context of polytrauma
Anotace:
Bakalářská práce na téma ?Spinální poranění v rámci polytraumatu? pojednává o problematice výskytu poranění míchy a páteře u závažných traumat. Úvodní kapitola práce je zaměřena na obecnou problematiku polytraumatu. Následuje nutné minimum z anatomie míchy a páteře. Další kapitoly popisují úrazové mechanismy, možná zranění páteře a míchy, postup na místě nehody a diagnostiku spinálního poranění. Praktická …více
Abstract:
The theme of this bachelor work ?Spinal injuries in the context of polytrauma? is about the incidence of spine and spinal cord injury in severe traumas. Initial chapters are devoted to general problems of polytrauma. Followed by the necessary minimum of spine and spinal cord anatomy. Other chapters describe the mechanisms of injury, spine and spinal cord injuries, procedure at the accident site and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Bílek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁL, Ondřej. Spinální poranění v rámci polytraumatu. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář