Bc. Peter Kováč

Diplomová práce

Rozšírenia DMS platformy Alfresco v riadenia procesov a agend

Extension of Alfresco DMS Platform in Process and Agenda Management
Abstract:
The focus of this thesis is to design and implement extensions of open-source DMS platform Alfresco in areas of project management and managed documentation. The theoretical part describes possibilities to extend the platform with new functionalities.
Abstract:
Diplomová práca sa venuje návrhu a implementácií rozšírení v oblasti projektového riadenia a vedenia riadenej dokumentácie do open-source DMS platformy Alfresco. K úspešnej realizácii bolo potrebné nadobudnúť znalosti o tom, ako je možné platformu rozšíríť o nové funkcionality.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.