Bc. Zdeněk Švehla

Bakalářská práce

Analýza vlivu konkurence na činnost firmy

Analysis of the competition impact to the company life.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá okolním prostředím gastronomického provozu a strategickou analýzou. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy a definovány jednotlivé metody situační analýzy, které jsou aplikovány k dosažení cíle. Cílem této bakalářské práce je stanovení vlivu konkurence, identifikace rizik vyplývající z konkurenčního prostředí a příslušné návrhy vyplývající z tohoto rizika za použití …více
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the environment of a gastronomic establishment and strategic analysis. The first part of the thesis defines the basic terms and defines the various methods of situational analysis, which are applied to achieve the goal. The aim of this bachelor thesis is to determine the impact of competition, identify risks arising from the competitive environment and relevant proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/yker8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Jan Mastný
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze