Bc. Michal Kapr

Diplomová práce

Postavení a úloha MSP v české ekonomice

Position and Role of Small and Middle-sized Enterprises in the Czech Economic
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat postavení a význam malých a středních podniků v české ekonomice. Práce charakterizuje malé a střední podniky z mnoha úhlů. Jedná se například o vývoj zaměstnanosti a vývoj počtu malých a středních podniků. Práce dále nabízí ucelený přehled institucí zabývajících se podporou malého a středního podnikání v České republice. V diplomové práci jsou také popsány bankovní produkty …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to describe the role and the significance of small and medium-sized businesses within the economy of the Czech republic. The dissertation focuses on small and medium-sized businesses from many different viewpoints. For example, it will contain the development of employment and the growing number of small and medium-sized companies. The essay will then list an overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Soukup, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Maršík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS