Bc. Martin Sviták

Bachelor's thesis

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of enterprise
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem SWOT analýza, tj. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V teoreticko-metodologické části je vymezen marketing, situační analýza, blízké a vzdálené prostředí, marketingový mix, SWOT analýza a postupu při její tvorbě. V praktické části se práce zabývá aplikací teoretických poznatků na konkrétní situaci státního podniku LOM PRAHA. Tento podnik …more
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at SWOT analysis, i.e. analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the theoretical and methodological parts there are defined: definitions of marketing, the situation analysis, micro and macro environments, marketing mix, the SWOT analysis and the procedure of its elaboration. In the application part, the thesis is focused on applying the theory on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Ing. Miloslav Šašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní