Bc. Aneta Kasáková

Diplomová práce

Digitální gramotnost nebo digitální demence?

Digital Literacy or Digital Dementia?
Anotace:
Diplomová práce „Digitální gramotnost nebo digitální demence?“ se zabývá problematikou digitálních technologií v životě dětí a mládeže. Zkoumá význam, podstatu a principy digitální gramotnosti v životě dětí a mládeže, ale zároveň poukazuje na možná nebezpečí a rizika digitálních technologií v oblasti duševního a fyzického zdraví. Empirická sonda uskutečněná formou dotazníkového šetření realizovala …více
Abstract:
Diploma thesis "Digital literacy or digital dementia?" deals with digital technologies in the life of children and youth. It examines the importance, nature, and principles of digital literacy in the lives of children and young people, but at the same time, it points out the potential hazards and risks of digital technologies for mental and physical health. The empirical probe carried out in the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní