Ing. Nikola Vaňková

Disertační práce

Retence a účinnost v kapalinové chromatografii v systémech s vysokou píkovou kapacitou

Retention and efficiency in liquid chromatography in high peak capacity systems
Anotace:
Disertační práce se zabývá studiem kinetických a termodynamických vlastností separací v kapalinové chromatografii v systému s obrácenými fázemi a v kapalinové chromatografii hydrofilních interakcí. Ke studiu kinetických vlastností v systému s obrácenými fázemi byla vybrána skupina látek patřících mezi deriváty fenolu. Účinnost separace byla hodnocena na kolonách plněných povrchově porézními částicemi …více
Abstract:
Doctoral thesis is focussed on study of kinetic and thermodynamic properties of separations in reversed-phase liquid chromatography system and in hydrophilic interaction liquid chromatography. For study of kinetic propreties in reversed-phase system, a group of analytes which belong to phenol derivatives was selected. Efficiency of the separation was evaluated on the columns packed with porous shell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 10. 2016

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Nikola. Retence a účinnost v kapalinové chromatografii v systémech s vysokou píkovou kapacitou. Pardubice, 2016. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Analytická chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma