Karolína PAJEROVÁ

Bachelor's thesis

Jazyk a styl editorialů a komentářů Erika Taberyho v časopise Respekt

Language and style in Erik Tabery's Respekt editorials and commentaries
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem a stylem komentářů a editorialů Erika Taberyho, které byly vydány v různých číslech týdeníku Respekt v roce 2019. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou a charakterizován publicistický funkční styl a jeho žánry. Dále je v práci představena osoba novináře Erika Taberyho. Praktická část se věnuje analýze jazykových prostředků, …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on language and style of commentaries and editorials which have been published in weekly magazine Respekt in 2019. The theoretical part explains the difference between news and journalism and defines publicistic style and his genres. Furthermore there is an introduction of journalist Erik Tabery. The practical part deals with the analysis of the language instruments, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PAJEROVÁ, Karolína. Jazyk a styl editorialů a komentářů Erika Taberyho v časopise Respekt. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language for Media and Public Sphere