Karolína PAJEROVÁ

Bachelor's thesis

Jazyk a styl editorialů a komentářů Erika Taberyho v časopise Respekt

Language and style in Erik Tabery's Respekt editorials and commentaries
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem a stylem komentářů a editorialů Erika Taberyho, které byly vydány v různých číslech týdeníku Respekt v roce 2019. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou a charakterizován publicistický funkční styl a jeho žánry. Dále je v práci představena osoba novináře Erika Taberyho. Praktická část se věnuje analýze jazykových prostředků, …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on language and style of commentaries and editorials which have been published in weekly magazine Respekt in 2019. The theoretical part explains the difference between news and journalism and defines publicistic style and his genres. Furthermore there is an introduction of journalist Erik Tabery. The practical part deals with the analysis of the language instruments, …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAJEROVÁ, Karolína. Jazyk a styl editorialů a komentářů Erika Taberyho v časopise Respekt. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Language for Media and Public Sphere