Mgr. Martin Hasák

Diplomová práce

Elektronická kontraktace v obchodním styku

Electronic Contracting in Commercial Trade
Anotace:
Tématem práce je elektronická kontraktace v obchodním styku, tedy proces uzavírání smluv mezi podnikatelskými subjekty. Práce se bude zabývat jednotlivými aspekty elektronické kontraktace jako takové či s ní blízce souvisejícími tak, aby identifikovala základní výhody, které podnikatelům z elektronické kontraktace plynou, ale aby současně i našla některá její rizika a pokusila se podnikatelům nabídnout …více
Abstract:
This diploma thesis deals with electronic contracting in commercial trade, i.e. the process of contracting among entrepreneurs. This diploma will deal with individual aspects of electronic contracting itself, as well as those closely related to it, with the aim to identify primary benefits of electronic contracting for entrepreneurs, but also to find some of the risks stemming from electronic contracting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo