Simona DOSTÁLOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti a tendence tvoření infinitivních a partizipiálních konstrukcí, nebo tvoření složitých větních spojení v německy psaných perodicích. Möglichkeiten und Tendenzen der Bildung von Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, oder Bildung von schwierigen Komplexsätzen in deutschsprachigen Periodika.

Possibilities and tendencies of making infinitives and participal constructions or making complex sentence connection in german written periodicals
Abstract:
This bachelor thesis deals with possibilities and tendencies of formation of the infinitive and participial constructions in the framework of the German periodicals. This bachelor thesis deals not only with these structures, but also with other linguistic phenomena in which the infinitives and participles are significant. The aim of this thesis is to classify knowledge about the problem of infinitives …více
Abstract:
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit Möglichkeiten und Tendenzen von Bildung der infinitiven und partizipialen Konstruktionen im Rahmen der deutschsprachigen Periodika. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich nicht nur mit satzwertigen Konstruktionen, sondern auch mit anderen sprachlichen Erscheinungen, in denen die Infinitive und Partizipien bedeutend sind. Ziel dieser Bachelorarbeit ist …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 12. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Lachout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOSTÁLOVÁ, Simona. Možnosti a tendence tvoření infinitivních a partizipiálních konstrukcí, nebo tvoření složitých větních spojení v německy psaných perodicích. Möglichkeiten und Tendenzen der Bildung von Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen, oder Bildung von schwierigen Komplexsätzen in deutschsprachigen Periodika.. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta