Bc. Hana SZABOVÁ

Diplomová práce

Měření rizika poruchy integrity kůže u hospitalizovaných dětí

Risk measurement faults skin integrity in hospitalized children
Anotace:
Cíl: Cílem této diplomové práce bylo zmapovat způsob měření rizik poškození kůže u hospitalizovaných dětí. Metodika: Výzkumné šetření bylo provedeno metodou kvantitativního výzkumu. Pro průzkum používání škál hodnocení rizika vzniku dekubitu u hospitalizovaných dětí bylo osloveno 30 dětských oddělení moravských nemocnic. V dalším průběhu výzkumu bylo provedeno hodnocení rizika porušení integrity kůže …více
Abstract:
Goal: The aim of this thesis is to evaluate the extent of the risk of skin demage for children that are hospitalized for extended periodes of time. Method: This research used the quantative method. The research of the use of the pressure ulcer risk scale of hospitalized children was gathered from 30 children's department's of Moravian hospitals. The next part of the research was to evaluate the risk …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZABOVÁ, Hana. Měření rizika poruchy integrity kůže u hospitalizovaných dětí. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech