Mgr. Marta Šidlová

Bakalářská práce

Pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením

Working fulfilment of persons with mental disability
Anotace:
Pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním osob s mentálním postižením. Skládá se ze tří kapitol a dalších subkapitol. V první kapitole je uvedena charakteristika mentálního postižení, klasifikace mentálního postižení a charakteristika jednotlivých stupňů mentálního postižení. V samostatné subkapitole jsou charakterizovány možnosti vzdělávání dětí s mentálním …více
Abstract:
Working fulfilment of persons with mental disability This thesis deals with the employment of persons with mental disabilities. The thesis consists of three chapters and other sections. In the first chapter there is a characteristic of mental disability, mental disability classification and characteristics of individual degrees of mental disability. In a separate sub-chapter are characterized by the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta