Marie Mrkvanová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Správa myslivosti, správa rybářství

Anotace:
Práce zaměřená na myslivost a rybářství. Dělí se na šest základních kapitol, které obsahují obecné i odborné znalosti z těchto dvou oborů. Tato práce je sestavená jako spojení živé přírody s právními vědami. Dále uvádí vývoj člověka a jeho zvyšující se inteligencí k využívání hospodárnosti, ekonomie a právního odvětví v dané problematice.
Abstract:
Thesis is aimed on gamekeeping and fishing. It is devided into six basic chapters, which contain general and professional knowledges of these two disciplines. This thesis is compiled as connection of living nature with legal sciences. Then it presents evolution of a man with his increasing intelligence of using economy, economics and legal sector in the presented issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným