Lenka ŘÍSKÁ

Bachelor's thesis

Hydronyma na Blatensku

Abstract:
Název práce je Hydronyma na Blatensku. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsme se pokusili vymezit základní pojmy jako onomastika, toponomastika, pomístní jméno a hydronymum. Hydronymům se pak zde věnujeme podrobněji. Rozdělili jsme je na vody tekoucí a na vody stojaté a u obou těchto typů jsme uvedli jejich základní motivační typy pojmenování. Dále jsme zkoumali …more
Abstract:
The title of the thesis is Hydronyms of Blatna region. This work is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part we defined basic terms like onomastics, toponymy, place name and hydronym which we concentrated on further. We divided them into flowing and still bodies of water and stated the main reasoning behind their names. Furthermore we examined hydronyms from the point of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘÍSKÁ, Lenka. Hydronyma na Blatensku. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Czech Language in Education