Petra Ptáčková

Master's thesis

Možnosti distribuce krátkých filmů v kinech

Short film distribution in theaters

Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku distribuce krátkých filmů v kinech. Uvádí příklady úspěšných modelů ze zahraničí, užívání předfilmů a vytváření pásma krátkých filmů. Práce popisuje současnou situaci v českém prostředí a snaží se v ní sledovat podobné mechanismy a podmínky pro jejich rozvoj.
Abstract:
Diploma thesis is focused on field of short film distribution. It describes examples of successful distribution models in other european countries, principle of pre-films (using shorts before the main screening in cinemas) and creating block of short films. The thesis shows contemporary situation in czech surroundings and tries to find similar mechanism possibilities.
 

Kľúčové slová

filmový průmysl

Kľúčové slová

krátký film

Kľúčové slová

Evropa střední

Kľúčové slová

kina

Kľúčové slová

Česká republika

Kľúčové slová

filmová distribuce
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2017
  • Vedúci: Aleš DANIELIS
  • Oponent: Petr Horák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 1. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna