Bc. Jonáš Trantina

Diplomová práce

Quantum key distribution and weak randomness

Quantum key distribution and weak randomness
Anotace:
Kvantová mechanika poskytuje velmi silné nástroje ke tvorbě protokolů na distribuci klíče. Kvantové protokoly na distribuci klíče (QKD) jsou prokazatelně a bezpodmínečně bezpečné, a jsou navíc i dostatečně jednoduché, aby se daly realizovat pomocí současné technologie. Tato práce studuje vliv slabé náhodnosti na jeden z nejznámějších a nejběžnějších QKD protokolů – BB84. Výsledky ukazují, že protokol …více
Abstract:
Quantum mechanics provides a very promising tools for key distribution. Quantum Key Distribution (QKD) protocols are provably secure and unbreakable; furthermore, they are simple enough to be implemented with existing technology. In this thesis we study the effects of weak randomness on one of the most common QKD protocol – BB84. The results show the protocol is sensitive to the quality of the randomness …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Frédéric Dupont Dupuis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky