Bc. Jonáš Trantina

Master's thesis

Quantum key distribution and weak randomness

Quantum key distribution and weak randomness
Abstract:
Kvantová mechanika poskytuje velmi silné nástroje ke tvorbě protokolů na distribuci klíče. Kvantové protokoly na distribuci klíče (QKD) jsou prokazatelně a bezpodmínečně bezpečné, a jsou navíc i dostatečně jednoduché, aby se daly realizovat pomocí současné technologie. Tato práce studuje vliv slabé náhodnosti na jeden z nejznámějších a nejběžnějších QKD protokolů – BB84. Výsledky ukazují, že protokol …more
Abstract:
Quantum mechanics provides a very promising tools for key distribution. Quantum Key Distribution (QKD) protocols are provably secure and unbreakable; furthermore, they are simple enough to be implemented with existing technology. In this thesis we study the effects of weak randomness on one of the most common QKD protocol – BB84. The results show the protocol is sensitive to the quality of the randomness …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Reader: Ph.D. Frédéric Dupont Dupuis

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky