Bc. Barbora Jurašková

Bakalářská práce

My jsme hudba a hudba jsme my: Jak může zasahovat život onlife do našich identit, případová studie služby Spotify

We are the music and the music is us: How can the life onlife affect our identities, case study of the Spotify service
Anotace:
Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou část a případovou studii. V první části se pokusím definovat současný stav ve kterém žijeme ve vztahu k toku dat a své informační stopě, kterou po sobě hojně chtěně i nechtěně zanecháváme. Na základě textů pěti teoretiků se snažím popsat, jak se společnost vyvíjela do dnešního stylu života, kdy se čím dál hůře dá rozeznat hranice mezi světem online a off …více
Abstract:
The text is divided in two parts – theoretic part and a case study. In the first part I will try to define contemporary lifestyle in relation to data flow and everyone’s information trace which we are all leaving after ourselves, intentionally or accidentally. Based on works of five theoreticians I try to describe how was the society developing to the contemporary world in which we can harder and harder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma