Bc. Jiří Tůma

Bachelor's thesis

Fundamentální a technická analýza na akciovém trhu

Fundamental and technical analysis on the stock market
Abstract:
Tématem této práce je primárně fundamentální a technická analýza na akciovém trhu. V teoretické části je popsán princip fungování akciového trhu, detailněji rozebrána technická a fundamentální analýza, vysvětlena psychologická analýza a nastíněna politicko-regulatorní analýza. Praktická část popisuje metody a techniky, které používají na akciových trzích dlouhodobě úspěšní obchodníci a investoři jako …more
Abstract:
The theme of this work is primarily fundamental and technical analysis of the stock market. The theoretical part describes the stock market mechanism, discusses in detail technical and fundamental analysis, explains psychological analysis and outlines political and regulatory analysis. The practical part describes the methods and techniques used in the stock markets by the long-term successful traders …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Vataha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní