Irena Kašparová, M.A.

Disertační práce

Politika romství - romská politika

The Politics of Being Roma - Roma Politics
Anotace:
Disertační práce Politika romství – romská politika je etnografií politiky (u) Romů. Vychází z předpokladu odlišnosti Romů od majority (nejen) na poli politickém a na základě toho mapuje, co je to romská politika. Zkoumá různé projevy politické angažovanosti Romů a zachycuje kontexty které jsou pro ně podnětem k těmto aktivitám. Na individuální rovině analyzuje atributy politika – Roma a staví je do …více
Abstract:
The thesis entitled Politics of being Roma – Roma politics is an ethnography of the political behaviour of the Roma. The argument starts from the basic premise that assumes the difference between the Roma and ethnic Czechs is not confined to the political sphere and asks when and why it is important and interesting for some politicians to define themselves as Roma. The thesis investigates various manifestations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D., PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie