Ondřej Chodura

Diplomová práce

Lean software development v testovacím týmu

Lean software development in testing team
Anotace:
Práce se věnuje pozici testování software podle přístupu Lean software development a jeho aplikací v testovacím týmu. První část práce představuje koncept Lean myšlení a jeho základní principy a dále se práce zaměřuje na samotnou pozici testování podle Lean software development. Tato práce se nejdříve zabývá agilním přístupem k vývoji a pozici testování v Lean software development. Koncept Lean software …více
Abstract:
This diploma thesis describes the position of software testing according to Lean software development approach and its appliacation in testing team. At first. Lean concept is introduced with its basic principles, then the thesis focuses on the position of testing in the Lean software development itself. At the beginning this thesis deals with agile approach to development and software testing position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Dušan Chlapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34915